Skip to content

Centrum popularizácie

Fyziky

lupa 1

Fyzika je všade okolo nás

Centrum popularizácie fyziky TTSK vzniklo s cieľom priblížiť čaro a krásu fyziky žiakom základných škôl a širokej verejnosti, rozprávať sa o fyzikálnych javoch, vysvetliť pokusmi fyzikálne zákony, ktorými sa riadi náš svet a zodpovedať otázky, ktoré ich najviac zaujímajú.

Načítavam kalendár...
-
Voľné
 
-
Rezervované
 
-
Víkend/Sviatok/Prázdniny

* Workshopy prebiehajú spravidla v utorok, streduštvrtok. Po dohode s lektorom je návšteva TalentCentra možná aj v pondelokpiatok.

Centrum popularizácie fyziky podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.

Naše

Témy

vahy
Je to centrum kariérovej orientácie, ktoré poskytuje žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ interaktívny a profesionálne moderovaný program, ktorý im pomáha v rozhodovaní sa o výbere správnej strednej školy a budúceho povolania.
Registrácia je potrebná, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Voľné termíny workshopov nájdete tu: https://talentcentrumtrnava.sk/volne-terminy/.
Všetky služby TalentCentra sú poskytované bezplatne.
Workshopy zvyčajne začínajú medzi 8.30 hod. a 9.00 hod. a trvajú približne 4 hodiny. Úvodnú časť predstavuje prezentácia zameraná na informácie o talentoch a stredných školách. Po prezentácii nasledujú aktivity na PC.
Áno, jedného termínu sa môže zúčastniť maximálne 24 žiakov a je tak určený spravidla pre jednu celú triedu.
Dotazník záujmov je zameraný na záujmy žiakov a jeho výsledkom je zaradenie žiakov do kariérnych typov. Dvoma testami schopností a zručností si žiaci preveria svoje silné a slabšie stránky v oblastiach ako napr.: matematika, anglický jazyk, koncentrácia a pozornosť, logika, organizačné schopnosti, IT či orientácia na zákazníka.
Nie, žiaci si nemusia do TalentCentra nič nosiť, okrem desiatej a dobrej nálady.
Áno, žiaci na záver získajú výsledky všetkých dotazníkov a testov, ako aj ďalší edukačný materiál v podobe komiksu zo školského prostredia, kde sú zhrnuté najdôležitejšie informácie z workshopu. 
Nie, TalentCentrum dopravu nezabezpečuje. Doprava je v réžii škôl, avšak výdavky na dopravu si školy môžu dať refundovať na základe usmernenia TTSK.
Obe inštitúcie žiakom pomáhajú so sebapoznaním a výberom vhodnej strednej školy, avšak poradenstvo TalentCentra je založené na inej metodike. Za ideálne považujeme, ak má žiak pred poslaním prihlášky na strednú školu možnosť navštíviť CPPPaP i TalentCentrum.

Rezervujte si

Termín

Blank Form (#3)
magnet

Napíšte nám alebo zavolajte

Radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.
Ceruzka s gumou na gumovanie a perom v kontakte na úvodnej stránke