Skip to content

Centrum popularizácie

Fyziky

centrum popularizacie fyziky ikony na web 07

Fyzika je všade okolo nás

Centrum popularizácie fyziky TTSK vzniklo s cieľom priblížiť čaro a krásu fyziky žiakom základných škôl a širokej verejnosti, rozprávať sa o fyzikálnych javoch, vysvetliť pokusmi fyzikálne zákony, ktorými sa riadi náš svet a zodpovedať otázky, ktoré ich najviac zaujímajú.

Načítavam kalendár...
-
Voľné
 
-
Rezervované
 
-
Víkend/Sviatok/Prázdniny

E-mail*:

* Termín workshopu je možné zarezervovať si cez online rezervačný formulár uvedený nižšie.

Najbližšie

aktivity

26.4.2024 o 09:00 – 11:00 h

Popularizačná prednáška pre stredné školy

Prednáška pre študentov gymnázia: Karol Petrík – Dve hodiny vedy

Podujatie vzniklo v spolupráci s Centrom popularizácie fyziky z Trnavy.

Zobraziť viac

26.4.2024 o 19:00 – 22:00 h

Popularizačná prednáška pre verejnosť

Prednáška pre verejnosť: Galileo Galilei – A predsa sa točí!

Podujatie vzniklo v spolupráci s Centrom popularizácie fyziky z Trnavy.

Zobraziť viac

29.4.2024 o 09:00 – 11:00 h

Workshop pre základné školy

Ako funguje vesmír?

V tomto workshope precestujeme vesmír krížom-krážom a zastavíme sa až na samotnom kraji jeho nekonečnosti. Odvážime sa odvážiť vesmír a budeme porovnávať ťažkých trpaslíkov so superľahkými obrami. Zistíme aj, kam máme v Slnečnej sústave letieť, ak nechceme chudnúť, a predsa sa chceme cítiť ľahší. 

13.5.2024 o 09:00 – 11:00 h

Workshop pre základné školy

Prírodné zdroje energie

Energiu potrebujeme od rána do večera a ešte aj v noci. Keď sme hladní, keď je nám zima alebo, keď chceme niekam cestovať. Ale, kde ju vziať? No, predsa v prírode! Slnko, vietor aj voda sú plné energie a my si ukážeme, ako ju z nej dostať.

27.5.2024 o 09:00 – 11:00 h

Workshop pre základné školy

Stratený svet fyzikálnych experimentov

Už ste sa dotkli rukou kamoškinho svetra? A “koplo” vás to? Sveter bol zelektrizovaný! A viete, čo ešte elektrika dokáže? Alebo, prečo si zobrať do prírody v zime citrón? Alebo, čo spraviť, keď vám na diaľnici začnú do auta trieskať nielen krúpy, ale aj blesky? A, čo sa stane, keď udrie blesk do železa? Dozviete sa u nás na workshope.

7.6.2024 o 09:00 – 11:00 h

Workshop pre základné školy

Prírodné zdroje energie

Energiu potrebujeme od rána do večera a ešte aj v noci. Keď sme hladní, keď je nám zima alebo, keď chceme niekam cestovať. Ale, kde ju vziať? No, predsa v prírode! Slnko, vietor aj voda sú plné energie a my si ukážeme, ako ju z nej dostať.

7.6.2024 o 16:00 – 18:00 h

Deň otvorených dverí v CPF

Stratený svet fyzikálnych experimentov

Milí rodičia,

ak máte doma malého zvedavca vo veku 7 až 9 rokov, príďte s ním k nám do centra, aby sme mu zaujímavými experimentami priblížili svet fyziky .

Zaregistrujte sa cez formulár. Kapacita je obmedzená.

Naše

Témy

centrum popularizacie fyziky ikony na web 05
Vesmír

Vesmír je nekonečný priestor, ktorý zahŕňa všetko, čo existuje, vrátane hmoty, času, energie, plynu a prachu. Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, hviezd, planét a mnoho ďalších objektov. Neustále sa vyvíja a je predmetom štúdia astronómov, astrofyzikov a kozmológov. Hoci sme urobili obrovský pokrok v našom pochopení jeho zákonov a štruktúry, stále existujú mnohé záhady a otázky, ktoré zostávajú nezodpovedané.
Solárna energia

Solárna „slnečná“ energia je získavaná zo slnečného žiarenia, ktoré sa zachytáva a mení na rôzne formy užitočnej energie. Je jednou z najdostupnejších a najčistejších foriem obnoviteľnej energie, ktorú môžeme získať zo slnka. Existuje mnoho princípov premeny slnečnej energie na inú formu, najčastejšie je to premena na elektrickú alebo tepelnú energiu. Solárna energia je čistá a obnoviteľná, čo znamená, že pri jej využívaní nevznikajú emisie skleníkových plynov ani iné formy znečistenia. Je to ekologický spôsob výroby energie, ktorý prispieva k zníženiu závislosti na fosílnych palivách a k ochrane životného prostredia.
Tekutina alebo tekutá látka je spoločný názov pre kvapaliny a plyny. Spoločnou vlastnosťou tekutín je tekutosť, čiže neschopnosť udržať svoj stály tvar vďaka možnému vzájomnému pohybu častíc.

Kvapaliny

Kvapalina = kvapalné skupenstvo = kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, a môžu sa pohybovať v celom objeme ( voda, džús, ocot…).

Plyny

Plyn = plynné skupenstvo = plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia naň zanedbateľne malé príťažlivé sily (dusík ,kyslík, oxid uhličitý, zemný plyn…).

Pascalov zákon

Tlak vyvolaný vonkajšou silou, ktorá pôsobí na kvapalné teleso v uzavretej nádobe, je vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký.
Pascalov zákon platí aj pre plyny. Nahustená pneumatika má vo všetkých miestach rovnaký tlak. Jej steny sa napínajú vo všetkých miestach rovnako. Tlaková sila pôsobí vždy kolmo na steny pneumatiky.

Zmena skupenstva

Zmena skupenstva je fyzikálny proces, pri ktorom látka prechádza z jedného skupenstva do druhého za určitých podmienok ako sú teplota a tlak. Keď zvýšime teplotu, látky môžu prejsť z pevného stavu do kvapalného a následne do plynného stavu. Naopak, keď znížime teplotu, môžu sa látky premeniť z plynného stavu na kvapalný a potom na pevný. Napríklad, keď sa vplyvom tepla roztápa ľad (pevný stav), mení svoj stav na vodu (kvapalný stav) a neskôr pri zahriatí na vodnú paru (plynný stav).
Elektrický prúd

Elektrický prúd je usporiadaný pohyb častíc s el. nábojom (elektrónov, iónov), ktoré sa pohybujú cez vodič. Môžeš si ho predstaviť ako „elektrickú rieku“, ktorá tečie cez drôty a iné vodiče. Elektrický prúd je základným pojmom v elektrotechnike a hrá dôležitú úlohu vo všetkých elektrických zariadeniach, od svietidiel až po počítače.

Magnetické pole

Magnetické pole je oblasť v okolí magnetu alebo elektrického prúdu, kde sa prejavuje magnetická sila. Silu magnetov môžeš spozorovať, keď sa snažíš magnety priblížiť k sebe. Magnety sa buď spoja, alebo odtlačia. Vtedy hovoríme, že magnetické pole pracuje. Magnetické polia majú široké uplatnenie v technológiách, priemysle a vede. Sú dôležité pre fungovanie elektromotorov, generátorov, tranzistorov, a sú tiež využívané v zdravotníctve (magnetická rezonancia) a navigácii (magnetické kompasy).
Optika

Optika je vedecká oblasť, ktorá sa zaoberá štúdiom svetla a jeho interakciami s rôznymi materiálmi. Skúma, ako sa svetlo lomí, odráža, a ako prechádza rôznymi prostrediami. Optika nám pomáha pochopiť, ako vznikajú obrazy, ako fungujú okuliare, mikroskopy či ďalekohľady, a ako svetlo ovplyvňuje to, čo vidíme okolo seba. Je to v podstate veda o svetle a jeho cestovaní. Optické prístroje môžu byť napríklad: teleskop, alebo lupa.

Svetlo

Svetlo je forma elektromagnetickej energie, ktorú vnímame ako viditeľné svetlo. Táto forma energie sa šíri vo forme elektromagnetických vĺn, ktoré dokážu osvetliť predmety a umožniť nám ich vidieť. Svetlo môže byť emitované rôznymi zdrojmi, ako napríklad slnko, žiarovky alebo iné umelé svetelné zariadenia.

Ale svetlo nie je len nudná lampa vo vašej izbe. Svetlo môže byť ako magický lúč, ktorý vie meniť farby a tvar. Keď sa svetlo dostane do skla alebo vody, môže sa lámať a vytvárať dúhy alebo ďalšie zaujímavé efekty.

Viditeľné a neviditeľné spektrum

Viditeľné a neviditeľné spektrum sú dve oblasti elektromagnetického spektra, ktoré zahŕňajú rôzne typy. Viditeľné spektrum je obrovská paleta farieb, ktorú vidíme okolo seba, najčastejšie používaným príkladom je dúha. Na druhej strane je neviditeľné spektrum, ktoré naše oko nezachytí, ale je dôležité pre rôzne procesy vo svete okolo nás, ako napríklad infračervené svetlo, ktoré nám dáva teplo.
– Physics Classroom – Home. Názov článku: Light and Color. Dostupné na (online):
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Light-and-Color
– Physics Classroom – Home. Názov článku: Work, Energy, and Power. Dostupné na (online):
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Video-Tutorial/Work-Energy-and-Power
– Exploring Light Snacks. Názov článku: Colored Shadows. Dostupné na (online):
https://www.exploratorium.edu/snacks/collection/color
– NASA. Názov článku: Introduction to the Electromagnetic Spectrum. Dostupné na (online):
https://science.nasa.gov/ems/01_intro/
– OPTICS 4 KIDS. Názov článku: What is Optics? Dostupné na (online):
https://www.optics4kids.org/
– NAVE.R., Názov článku: Refraction of Light. Dostupné na (online):
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/geoopt/geophyopt.html
– Reichl. J., Všetička. M., Názov článku: Optika a její dělení. Dostupné na (online):
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/433-optika-a-jeji-deleni
– Thomas E. Faber. Názov článku: fluid mechanics physics. Dostupné na (online):
https://www.britannica.com/science/fluid-mechanics
– LibreTexts. Názov publikácie: UNIVERSITY PHYSICS I: MECHANICS, SOUND, OSCILLATIONS, AND WAVES. Dostupné na (online):
https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/University_Physics_(OpenStax)/Book%3A_University_Physics_I__Mechanics_Sound_Oscillations_and_Waves_(OpenStax)/14%3A_Fluid_Mechanics
– NASA. Názov článku: NASA Astrophysics. Dostupné na (online):
https://science.nasa.gov/astrophysics/
– Wulf. M. Friedlander a kol. Názov článku: astonomy. Dostupné na (online):
https://www.britannica.com/science/astronomy
– Khan Academy. Názov článku: Cosmology and astronomy. Dostupné na (online):
https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy
– National Geographic SocietyCo. Názov článku: Solar Energy. Dostupné na (online):
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/solar-power
– Kireš, M. a Labuda, J. Názov článku: Základné vlastnosti kvapalín a plynov. Dostupné na (online): https://physedu.science.upjs.sk/kvapaliny/zakvlast.htm

Rezervujte si

Termín

Blank Form (#3)
centrum popularizacie fyziky ikony na web 06 2

Napíšte nám alebo zavolajte

Radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.
Ceruzka s gumou na gumovanie a perom v kontakte na úvodnej stránke

Centrum popularizácie fyziky vzniklo vďaka finančnej podpore Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis.

Logo Pontis SK full1000px

SEPS logotypnazov positive color RGB