Skip to content

Často kladené otázky

učitelia

Ilustrácia učiteľky, ktorá ukazuje na informácie pri výbere poradenstva
Je to centrum kariérovej orientácie, ktoré poskytuje žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ interaktívny a profesionálne moderovaný program, ktorý im pomáha v rozhodovaní sa o výbere správnej strednej školy a budúceho povolania.
Registrácia je potrebná, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Voľné termíny workshopov nájdete tu: https://talentcentrumtrnava.sk/volne-terminy/.
Všetky služby TalentCentra sú poskytované bezplatne.
Workshopy zvyčajne začínajú medzi 8.30 hod. a 9.00 hod. a trvajú približne 4 hodiny. Úvodnú časť predstavuje prezentácia zameraná na informácie o talentoch a stredných školách. Po prezentácii nasledujú aktivity na PC.
Áno, jedného termínu sa môže zúčastniť maximálne 24 žiakov a je tak určený spravidla pre jednu celú triedu.
Dotazník záujmov je zameraný na záujmy žiakov a jeho výsledkom je zaradenie žiakov do kariérnych typov. Dvoma testami schopností a zručností si žiaci preveria svoje silné a slabšie stránky v oblastiach ako napr.: matematika, anglický jazyk, koncentrácia a pozornosť, logika, organizačné schopnosti, IT či orientácia na zákazníka.
Nie, žiaci si nemusia do TalentCentra nič nosiť, okrem desiatej a dobrej nálady.
Áno, žiaci na záver získajú výsledky všetkých dotazníkov a testov, ako aj ďalší edukačný materiál v podobe komiksu zo školského prostredia, kde sú zhrnuté najdôležitejšie informácie z workshopu. 
Nie, TalentCentrum dopravu nezabezpečuje. Doprava je v réžii škôl, avšak výdavky na dopravu si školy z Trnavského kraja môžu dať refundovať na základe usmernenia TTSK.
Obe inštitúcie žiakom pomáhajú so sebapoznaním a výberom vhodnej strednej školy, avšak poradenstvo TalentCentra je založené na inej metodike. Za ideálne považujeme, ak má žiak pred poslaním prihlášky na strednú školu možnosť navštíviť CPPPaP i TalentCentrum.
Výsledky, ktoré deti po návšteve nášho centra obdržia sú pre výchovných a kariérových poradcov skvelým nástrojom na ďalšiu prácu s deťmi. Na ich podporu, motiváciu a ich nasmerovanie na križovatke študijno-profesijných ciest.

Často kladené otázky

Žiaci

TC KOMIKS chlapecL lekarnicka 1
TalentCentrum je miesto, kde ti ako žiakovi 7., 8. alebo 9. ročníka pomôžeme s rozhodovaním sa o svojej budúcnosti – s rozhodovaním sa o budúcej strednej škole a s rozhodovaním sa o budúcom povolaní.
Návšteva TalentCentra ti pomôže lepšie spoznať seba samého, pomôže ti uvedomiť si svoje záujmy a zistiť svoje silné a slabšie stránky. Získaš tu informácie o stredných školách a povolaniach, ktoré ti budú nápomocné pred poslaním prihlášok na stredné školy.
Neváhaj o nás povedať svojej triednej učiteľke, prípadne informuj výchovnú/kariérovú poradkyňu, ktorá je na tvojej škole. Navštíviť nás môžeš spolu so svojou triedou.
Bohužiaľ nie, v súčasnosti organizujeme workshopy len pre školy.
Nemusíš sa báť, čas v TalentCentre ti ubehne veľmi rýchlo. Čaká ťa zaujímavá prezentácia, diskusie a vypĺňanie troch dotazníkov na PC, ktoré sú naozaj originálne a pútavé.
Samozrejme, budeš mať viacero prestávok. Počas nich si môžeš doplniť energiu jedlom, oddýchnuť si v našej oddychovej zóne, alebo si so spolužiakmi zahrať stolný futbal.
Prines si so sebou len niečo pod zub, niečo na pitie a hlavne dobrú náladu.
Odporúčanie, na ktorú strednú školu si máš poslať prihlášku od nás, bohužiaľ, nedostaneš, pretože konečný výber by mal byť na tebe. Vďaka workshopu však budeš mať určite oveľa lepší prehľad o stredných školách a tvojich možnostiach.
Určite k nám neváhaj prísť, aj keď už vieš na akú strednú školu chceš ísť. Návštevou TalentCentra nemôžeš nič stratiť, môžeš jedine získať – lepšie sa spoznať a možno v sebe objaviť nový talent 😊

Často kladené otázky

Rodičia

Ilustrácia rodičov
Bohužiaľ nie, v súčasnosti poskytujeme len skupinové poradenstvo vo forme workshopov pre základné školy. 
Ak sú Vaše deti žiakmi 7., 8. alebo 9. ročníka ZŠ, neváhajte o nás informovať výchovných/kariérových poradcov pôsobiacich na škole, prípadne ich triedneho učiteľa/triednu učiteľku. Navštíviť nás môžu spolu so svojou triedou.

Napíšte nám alebo zavolajte

Radi vám poradíme a odpovieme na prípadné ďalšie otázky.
Ceruzka s gumou na gumovanie a perom v kontakte na úvodnej stránke