Skip to content
dvere

Naživo

u nás

TC kalendar ikona 1

Navštívte naše TalentCentrum v Trnave a zažite interaktívny a profesionálne moderovaný program, ktorý podporí žiakov v ich rozhodovaní o kariérnej ceste.

Žiakom sa venujeme v týchto

oblastiach

Žiaci rozvíjajú svoj talent
Rozvoj talentu a sebapoznávania
Výkresy a farbičky položené na lavici
Zisťovanie záujmov, zručností a schopností žiaka
Žiak si číta informácie o budúcej kariére
Orientácia v informáciách o budúcej kariére
Žiaci v triede
Pochopenie príležitostí vo vzdelávaní
Figuríny s oblečeniami rôznych zamestnaní
Predstavenie trendov trhu práce

Ako vyzerá

deň

v TalentCentre?

časová os

Uvedenie do TalentCentra a aktivácia

Orientácia v témach a súvislostiach kariérovej cesty

Vyplnenie dotazníkov online (záujmy, schopnosti)

Vysvetlenie výsledkov a ako s nimi ďalej pracovať

Orientácia v informáciách o svete práce a povolaniach

Orientácia v informáciách o vzdelávacej dráhe a školách

Motivácia k ďalším krokom

den

Toto ti dá len naše

Talent

centrum

Ikonka pre overenie sebaobrazu
Overenie sebaobrazu

Výsledky dotazníkov záujmov a schopností a schopností spolu s informáciou ako tieto zistenia prepojiť s výberom štúdia a budúcej kariéry.

Ikonka pre porozumenie súvislostiam
Porozumenie súvislostiam

Čo všetko je vhodné zohľadniť pri rozhodovaní o profesionálnom smerovaní a výbere školy.

Ikonka pre poznanie zdrojov informácií
Poznanie zdrojov informacií

Rozšírenie obrazu o možnostiach získavania informácií o školách, štúdiu, budúcom uplatnení, platových príležitostiach, sebarealizácie atď.

Ikonka pre odbornú podporu
Odbornú podporu

Odbornú pomoc, podporu a možnosť riešiť individuálne otázky. Poradcovia v TalentCentre radi poskytnú v prípade záujmu konzultáciu.

Napíšte nám alebo zavolajte

Radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.
Ceruzka s gumou na gumovanie a perom v kontakte na úvodnej stránke