Skip to content
advisor

Pre

poradcov

TC kalendar ikona 1

Rozšírte možnosti žiakov a pomôžte im pri rozhodovaní o budúcom štúdiu a kariére.

Potrebujete

Pomoc?

Ste tu správne, ak…

Ikonka pre spokojnosť žiakov s rozhodnutím o ďalšom štúdiu

Máte pocit, že spokojnosť žiakov s rozhodnutím o ďalšom štúdiu a zhodnotenie vzdelania v ich budúcej kariére je veľmi dôležitá.

Ikonka pre podporu v získavaní informácií

Hľadáte možnosti ako atraktívnym spôsobom doplniť žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom) podporu v získavaní informácií a hľadaní riešení.

Ikonka pre dostupnosť podporných a poradenských služieb

Súhlasíte, že dostupnosť podporných poradenských služieb pre širší okruh žiakov a ich rodičov je veľmi potrebná.

Bubliny na podstránke pre učiteľov hovoria: Radi vám a vašim žiakom pomôžeme pri ich rozhodovaní. Našli ste sa v niektorom z bodov?

Využite

Nástroje

Kvízy

Sebapoznanie žiaka podporia osvedčené dotazníky, zamerané na:

 • Záujmy – aký si kariérový typ, v akých činnostiach a povolaniach sa vieš realizovať.
 • Všeobecné schopnosti – uplatníš ich v rôznych typoch štúdia a povolaniach, je však dobré vedieť, „na čo máš“.
 • Špecifické schopnosti – dokážu Ťa nasmerovať k istému typu štúdia či profesie.
Ilustrácia kvízu na papieri

Výber strednej školy

Jednoduché vyhľadávanie škôl cez zvolené kritériá:

 • Detailné profily konkrétnych škôl s užitočnými údajmi a hodnoteniami.
 • Kontakty na osoby, ktoré ti vedia poradiť – učitelia, študenti, absolventi.
 • Nástroje porovnávania podľa zvolených kritérií.
Ilustrácia smerových šípok

Výber zamerania

Na základe sebapoznávania a skúmania možností, k akým profesiám vedú rôzne typy štúdia, vzniká pre žiaka a rodiča možnosť skúmať konkrétne povolania, do ktorých by mohlo vzdelávanie vyústiť.

Pre zistenie informácií o povolaniach (napríklad o platoch, podmienkach práce, perspektívnosti v meniacom sa svete a pod.) získate u nás vhodnú navigáciu.

Ilustrácia nástrojov pre rôzne povolania

Osobný dashboard

Priestor, kde si žiak uloží najdôležitejšie a najzaujímavejšie informácie.

 • Čo zistil o svojich záujmoch a schopnostiach.
 • Ktoré školy ho zaujali.
 • Nad ktorými povolaniami uvažuje.
 • S kým sa chce ďalej poradiť.
 • Aké ďalšie kroky v kariérnom smerovaní a výbere školy ďalej podnikne.
Ilustrácia dashboardu

Osobný dashboard

V online priestore wibo vznikajú partnerstvá s organizáciami, ktoré zdieľajú víziu rozvoja a podpory talentu každého dieťaťa.

Vždy za podmienky bezpečného a profesionálneho poskytovania služieb a informácií, vždy s overeným zdrojom.

Ilustrácia pre partnerstvá s organizáciami

Využite TalentCentrum naplno vďaka

WIBO

WIBO je komplexný online priestor pre kariérovú orientáciu. Nájdete tu okrem metodík sebapoznávania aj vyhľadávanie škôl či povolaní. Môžete si tu vytvoriť osobný dashboard a využívať ďalšie šikovné funkcie, ktoré postupne pribúdajú.

Ilustrácia laptopu, z ktorého vystupujú pracovné nástroje rôznych povolaní