Skip to content
teacher

Pre

učiteľov

TC kalendar ikona 1

Využite TalentCentrum pre lepšie kariérne poradenstvo pre Vašich žiakov.

Potrebujete

Pomoc?

Ste tu správne, ak…

Ikonka pre spokojné rozhodnutie na podstránke pre učiteľov

Máte pocit, že je pre Vašich žiakov veľmi dôležitá spokojnosť s rozhodnutím o ďalšom štúdiu.

Ikonka pre podporu pri hľadaní informácií na podstránke pre učiteľov

Hľadáte možnosti ako ponúknuť atraktívnym spôsobom podporu žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom) v získavaní informácií a hľadaní riešení.

Ikonka pre talent na podstránke pre učiteľov

Zdieľate presvedčenie, že v každom mladom človeku je talent, ktorý má dostať najlepšiu možnú šancu rozkvitnúť.

Bubliny na podstránke pre učiteľov hovoria: Radi vám a vašim žiakom pomôžeme pri ich rozhodovaní. Našli ste sa v niektorom z bodov?

Využite

Nástroje

Kvízy

Sebapoznanie žiaka podporia osvedčené dotazníky, zamerané na:

 • Záujmy – aký si kariérový typ, v akých činnostiach a povolaniach sa vieš realizovať.
 • Všeobecné schopnosti – uplatníš ich v rôznych typoch štúdia a povolaniach, je však dobré vedieť, „na čo máš“.
 • Špecifické schopnosti – dokážu Ťa nasmerovať k istému typu štúdia či profesie.
Ilustrácia kvízu na papieri

Výber strednej školy

Jednoduché vyhľadávanie škôl cez zvolené kritériá:

 • Detailné profily konkrétnych škôl s užitočnými údajmi a hodnoteniami.
 • Kontakty na osoby, ktoré ti vedia poradiť – učitelia, študenti, absolventi.
 • Nástroje porovnávania podľa zvolených kritérií.
Ilustrácia smerových šípok

Výber zamerania

Na základe sebapoznávania a skúmania možností, k akým profesiám vedú rôzne typy štúdia, vzniká pre žiaka a rodiča možnosť skúmať konkrétne povolania, do ktorých by mohlo vzdelávanie vyústiť.

Pre zistenie informácií o povolaniach (napríklad o platoch, podmienkach práce, perspektívnosti v meniacom sa svete a pod.) získate u nás vhodnú navigáciu.

Ilustrácia nástrojov pre rôzne povolania

Osobný dashboard

Priestor, kde si žiak uloží najdôležitejšie a najzaujímavejšie informácie.

 • Čo zistil o svojich záujmoch a schopnostiach.
 • Ktoré školy ho zaujali.
 • Nad ktorými povolaniami uvažuje.
 • S kým sa chce ďalej poradiť.
 • Aké ďalšie kroky v kariérnom smerovaní a výbere školy ďalej podnikne.
Ilustrácia dashboardu

Osobný dashboard

V online priestore wibo vznikajú partnerstvá s organizáciami, ktoré zdieľajú víziu rozvoja a podpory talentu každého dieťaťa.

Vždy za podmienky bezpečného a profesionálneho poskytovania služieb a informácií, vždy s overeným zdrojom.

Ilustrácia pre partnerstvá s organizáciami

Využite TalentCentrum naplno vďaka

WIBO

WIBO je komplexný online priestor pre kariérovú orientáciu. Nájdete tu okrem metodík sebapoznávania aj vyhľadávanie škôl či povolaní. Môžete si tu vytvoriť osobný dashboard a využívať ďalšie šikovné funkcie, ktoré postupne pribúdajú.

Ilustrácia laptopu, z ktorého vystupujú pracovné nástroje rôznych povolaní